ทำความรู้จักมาสเตอร์บอร์ด

มาสเตอร์บอร์ดคืออะไร มาสเตอร์บอรด์ (master board) หรือบางคนก็เรียกว่า เมนบอร์ด (mainboard) เป็นชิ้นส่วนหลักของคอมพิวเตอร์ที่สำคัญที่สุด มีลักษณะเป็นแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ขนาดใหญ่ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางของการเชื่อมทุกๆ อุปกรณ์เข้าด้วยกัน  หมายถึงว่า ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนใดๆ ก็ตามจะต้องมีการเชื่อมต่อผ่านมาสเตอร์บอร์ดนี้เสมอ ไม่ว่าจะเป็น หม้อแปลง (power supply) แรม (ram) ฮาร์ดดิกส์ (hard disk) เป็นต้น

Read more