Robot กับธุรกิจโรงแรม

ถึงเวลาของโรบอทในประเทศไทยหรือยัง ถ้าพูดถึงค่าแรงงานในประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศสิงค์โปร์ คงไม่สามารถเปรียบเทียบได้ แต่ค่าแรงต่างกันมาก ดังนั้น อาจไม่แปลกใจมากนัก เพื่อเราได้เห็นหุ่นยนต์ หรือโรบอทมีการให้บริการในธุรกิจโรงแรมที่ประเทศสิงค์โปร์

Read more