เจาะลึก Drone อากาศยานไร้คนขับ

Drone อากาศยานไร้คนขับ ชื่อนี้ในภาษาอังกฤษ เรียกว่า Unmanned Aerial Vehicle หรือเรียกย่อๆ ว่า UAV ข้อมูลจาก Wikipedia ได้ระบุว่า Drone ก็คือ UAV นั่นเอง สามารถควบคุมได้จากระยะไกล จะไกลแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่อุปกรณ์ในการควบคุม Drone บางรุ่น สามารถควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตได้โดยตรง ถ้าราคาถูกหน่อย ก็อาจควบคุมได้แค่ 20-30 เมตร แต่ถ้าแพงก็อาจสามารถควบคุมได้ไกลเป็น 100 เมตรเมตร

Read more