Boot Camp ผู้ใช้ Mac ทุกคนควรรู้จัก

ทำความรู้จัก Boot Camp กันสักนิด Boot Camp คือ ซอร์ฟแวร์ที่มีอยู่ระบบปฏิบัติการ Mac OS X อยู่แล้ว และใช้สำหรับการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows  สำหรับคนที่ต้องการใช้งานทั้งสองระบบ  การเปิดใช้งานได้ทีละระบบเท่านั้น  สำหรับเครื่อง Mac ที่จะติดตั้ง Windows ได้นั้น จะต้องใช้ชิปของ อินเทล เท่านั้น (ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ของ Mac ก็ใช้ชิปอินเทล แทบทั้งสิ้น)

Read more