Computer Base Score ดูยังไง

ทำความเข้าใจคะแนนของ Windows สิ่งหนึ่งที่เห็นว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้งาน Windows 7 หรือ Windows 8 นั่นคือ Computer Base Score ซึ่งเป็นตัววัดคุณสมบัติความแรงของคอมพิวเตอร์ของเรา แต่คุณทราบหรือไม่ว่า ตัวเลขใด คือตัวบ่งบอกถึงความสามารถอะไรบ้าง บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการดู และเปรียบเทียบตัวเลขคะแนน ที่ Windows ให้กับคอมพิวเตอร์ของเรา? เพื่อเราจะได้เข้าใจว่า คอมพิวเตอร์สเปคที่เราใช้นี้ เหมาะสมในการใช้งานหรือไม่ อย่างไร

Read more