ทิปการชาร์จแบตเตอรี่โน๊ตบุ๊ค

แบตเตอรี่ชาร์จไฟได้กี่ครั้ง แบตเตอรี่ คือชิ้นส่วนสำคัญที่ทำให้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของเราทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงควรศึกษาการดูแลรักษาแบตเตอรี่ด้วยว่า จะทำอย่างไรก็ให้แบตฯ ของเราใช้ได้งานที่สุด แต่คุณทราบหรือไม่ว่า แบตเตอรี่โน๊ตุบ๊คทั่วไป สามารถชาร์จได้กี่ครั้ง แต่ถ้าเกินจะมีผลอย่างไร บทความนี้จะมาแนะนำให้เข้าใจถึงรอบของการชาร์จแบตฯ ที่ถูกต้อง

Read more