VPN คืออะไร

ทำงานที่บ้านง่ายๆ แค่ใช้ VPN สืบเนื่องจากความต้องการในการทำงานจากนอกสถานที่ หรือจากที่บ้าน แต่ต้องการทำงานเสมือนนั่งอยู่ในองค์กร สิ่งหนึ่งที่หลายๆ ทำ นั่นคือ การเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามายังในบริษัท ซึ่งอาจมีปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูล

Read more