เจาะลึกเรื่องของเครื่องพิมพ์

เรียนรู้ประเภทต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ที่คุณ (อาจ) ยังไม่รู้จัก เครื่องพิมพ์ หรือภาษาคอมพิวเตอร์เรียกว่า Printer คืออุปกรณ์ต่อพ่วง (หมายถึงต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์)  เพื่อสั่งให้พิมพ์ข้อมูล รูปภาพจากโปรแกรมหรือซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์ มายังกระดาษ หรือวัสดที่สามารถพิมพ์ได้อื่นๆ เช่น แผ่น CD เป็นต้น เครื่องพิมพ์มีกี่ประเภท

Read more