Wi-Fi ฟรี มีบริการจริงหรือไม่

ฟรี Wi-Fi ในประเทศไทย การท่องโลกอินเตอร์เน็ต จำเป็นจะต้องมีการเชื่อมต่อเน็ต ไม่ว่าจะผ่าน 3G/4G บนมือถือ ซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่องของค่าใช้จ่าย หรือแม้กระทั่งผ่าน Wi-Fi ตามจุดต่างๆ  แต่จะดีไหมถ้าเราสามารถใช้ฟรี Wi-Fi ตามสถานที่ต่างๆ ได้ ซึ่งความเป็นจริงแล้วในประเทศไทยก็เริ่มมีให้บริการ ฟรี Wi-Fi แล้วเช่นกัน

Read more