เลือกซื้อเว็บโฮสติ้งอย่างไรให้เหมาะ

พื้นที่สำหรับการฝากเนื้อหาของเว็บ อย่่างที่ได้บอกไปแล้วว่า เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) คือพื้นที่สำหรับการจัดเก็บเว็บเพจ และโดยปกติ ก็จะได้แถมการใช้อีเมลด้วย โดยพื้นที่นั้น สามารถใช้ร่วมกันระหว่างเว็บเพจและอีเมล ดังนั้น การเลือกซื้อพื้นที่ในการจัดเก็บก็ควรเลือกให้อย่างถูกต้อง และมีปริมาณพอเหมาะ ไม่มากหรือน้อยเกินไป และอาจมีความจำเป็นต้องเผื่อไว้สำหรับอนาคตด้วย เรามาดูวิธีเลือกซื้อบริการเว็บโฮสติ้งว่า มีแนวทางอย่างไร สิ่งสำคัญ การเลือกขนาดพื้นที่ให้พอเหมาะ ไม่มาก ไม่น้อยจนเกินไป

Read more