เว็บโฮสติ้งคืออะไร

อะไรเอ่ย ทำเว็บต้องมี ส่วนประกอบสำคัญของการมีเว็บไซต์อีกอย่างหนึ่ง นั่นคือ พื้นที่ในการจัดเก็บเว็บเพจที่เรามีการออกแบบและสร้างขึ้นมา เราสามารถนำคอมพิวเตอร์ของเราเองมาจัดเก็บได้ แต่การจะเผยแพร่ให้คนอื่่นๆ สามารถเข้าถึงเว็บของเรานั้น คงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและไม่สนุกแน่

Read more