เครื่องคิดเลขสำหรับนิสิต นักศึกษา

ฟรี โปรแกรมสำหรับน้องๆ นักศึกษา ถ้าพูดถึงการคำนวณ คนส่วนใหญ่ก็อาจจะคิดเครื่องคิดเลขเพราะปัจจุบันคนส่วนใหญ๋ไม่ได้คำนวณในใจอย่างคนสมัยก่อน (รู้สึกแก่ลงไปเยอะ) เครื่องคิดเลขก็มักจะใช้คอมพิวเตอร์แทน เพราะสะดวก รวดเร็ว สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ แต่ถ้าเครื่องคิดเลขสำหรับน้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา แล้ว แนะนำต้องโปรแกรมนี้เลย  Microsoft Mathematics

Read more