Share บน Windows 10

อะไรๆ ก็ Share การแชร์ หรือการแบ่งปันข้อมูล อาจเป็นสิ่งที่ดี ถ้าข้อมูลที่เราคิดจะแบ่งปันหรือ Share เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง มีประโยชน์ ไม่ได้กล่าวโทษหรือทำร้ายใคร เพราะปัจจุบัน กฏหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ กำลังมาแรงมาก ดังนั้น ก่อนการแบ่งปันข้อมูลใดๆ ควรพิจารณาให้ดีก่อนเสมอ แต่ถ้าชอบ Share เป็นชีวิตจิตใจ แนะนำให้ Share ข้อมูลจากเว็บไซต์ของทางเราดีกว่าครับ เพราะมีแต่ความรู้ และประโยชน์ทั้งนั้น

Read more