การทำงานของ HTTP

เข้าเว็บ ควรรู้จัก HTTP เวลาเราจะพิมพ์เข้าเว็บไซต์ไหนๆ ก็ตาม เราจะต้องเริ่มต้นด้วยการพิมพ์คำวา “HTTP” แต่คุณทราบหรือไม่ว่า HTTP นี้คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร ก็ใช้งานเ้จ้า HTTP มานานหลายปี แต่เชื่อหรือไม่ว่า คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า คืออะไร บทความนี้จะมาแนะนำให้รู้ซึ้งถึงกลไกลการทำงานของ HTTP และเข้าใจการทำงานของเว็บไซต์ของเราว่า มีขั้นตอนอย่างไร

Read more