ความสามารถของ Samsung Galaxy Note 7

ทำไมต้อง Samsung Galaxy Note 7 ถ้าพูดถึงสมาร์ทโฟนที่มีปากกาในการขีดเขียน หรือสั่งงาน เชื่อว่าทุกคนในโลกใบนี้ ต้องรู้จัก Samsung Galaxy Note ซึ่งมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และมีความสามารถเพิ่มเติมจากสมาร์ทโฟนทั่วไปที่หลากหลายมาก

Read more