คลื่นสัญญาณ Wi-Fi 2.4Ghz กับ 5GHz

ทำความรู้จักคลื่นสัญญาณความถี่ สำหรับผู้ใช้งานสัญญาณ Wi-Fi ไร้สายไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือสำนักงาน อาจไม่ทราบว่าคลื่นสัญญาณ จะมีผลกับการใช้งาน Internet Wireless และคลื่นสัญญาณในปัจจุบัน ก็ไม่ได้มีแบบเดียวซะด้วย และคุณทราบหรือไม่ว่า อุปกรณ์ไร้สายอย่างเช่น โทรศัพท์ไร้สายตามบ้าน ไมโครเวฟ หรือแม้กระทั่ง Bluetooth ก็ใช้คลื่นความถี่เช่นเดียวกัน

Read more

รู้ลึก รู้จริง เรื่องเทคโนโลยีไร้สาย

Wi-Fi กับ Wireless เทคโนโลยี ชื่อทั้งสองชื่อข้างต้น หลายๆ คน คงรู้จักกันดี แต่ในส่วนของความหมาย หลายๆ คนมักจะถือรวมๆ ว่า เป็นเรื่องเดียวกัน แต่จริงๆ แล้ว Wi-Fi (Wireless Fidelity) หมายถึง มาตราฐานการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย แต่ Wireless หมายถึง ลักษณะการใช้งานแบบไร้สาย ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใดๆ เช่น รีโมทคอนโทรล, โทรศัพท์บ้านไร้สาย เป็นต้น

Read more