ทิป สำหรับคนมีโทรศัพท์หลายเครื่อง

คุณมีโทรศัพท์ใช้งานกี่เครื่อง อาจเป็นความจำเป็นที่หลายๆ คนที่ต้องพกโทรศัพท์หลายๆ เครื่อง ส่วนหนึ่งอาจมาจากโปรโมทชั่นของการใช้โทรศัพท์ที่แตกต่างกัน อีกส่วนหนึ่งอาจมาจากการที่บริษัทที่เราทำงาน ได้ให้โทรศัพท์ไว้สำหรับการติดต่อภายในองค์กร ซึ่งเอาเป็นว่า สำหรับคนที่มีโทรศัพท์หลายเครื่อง แต่ไม่ต้องการพกพา จะมีวิธีการอย่างไร บทความนี้จะมาแนะนำการจัดการสำหรับผู้มีโทรศัพท์มากกว่าหนึ่งเครื่อง

Read more