เจาะลึก Windows 32 บิตหรือ Windows 64 บิตดีกว่า

ทำความรู้จัก Windows 32 บิต และ 64 บิต เชื่อว่าสำหรับเพื่อนๆ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows โดยเฉพาะ Windows เวอร์ชั่น 7 หรือเวอร์ชั่น 8 และ 8.1 แล้ว? คุณอาจเคยถูกถามจากผู้ขายว่า

Read more