เซอร์เวอร์กับการให้บริการต่างๆ

บริการบนระบบเครือข่าย อย่างที่ทราบกันแล้วว่า เซิร์ฟเวอร์คือคอมพิวเตอร์หลักที่ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลและเป็นตัวกลางในการให้บริการต่างๆ รวมทั้งบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัย ซึ่งเป็นอีกเรื่องสำคัญมากอีกอย่่างหนึ่งของการมีเซิร์ฟเวอร์ แต่คุณทราบหรือไม่ว่า บริการของเซิร์ฟเวอร์มีอะไรบ้างที่เป็นที่นิยมใช้งานในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือแม้แต่ขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้งานจำนวนนับร้อย นับพันคนในเวลาเดียวกัน

Read more