สร้างเมนูบน WordPress

โดยปกติ ธีม (Theme) ที่เราใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา จะมีส่วนประกอบที่เป็นเมนูแบบสำเร็จมาให้แล้ว และดึงมาจากหน้าเพจ (Pages) ของเรา แต่ในความเป็นจริงเราอาจต้องการนำข้อมูลในส่วนทีเ่ราทำการ Posts มาใช้แทนก็เป็นได้ ดังตัวอย่างจากเว็บไซต์ของเราแห่งนี้ บทความนี้จะมาแนะนำการสร้างเมนูจาก Pages และ Posts รวมทั้งการสร้างเมนูแบบตามใจตัวเองอีกด้วย ใครยังไม่เคยสร้างเมนู หรือยังไม่เข้าใจ แนะนำให้อ่านบทความนี้ช้าๆ และค่อยๆ ทำความเข้าใจ รับรองไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกครับ

Read more