ใช้โปรแกรมยังไง ไม่ต้องติดตั้งบนเครื่องคอมฯ

วันนี้คุณเลือกซื้อใช้ซอฟต์แวร์อย่างไร หลายสิบปีที่ผ่านมา การซื้อขายซอฟต์แวร์ตามห้างร้าน เราจะแพ็กเก๊ตแบบกล่อง ไม่ว่าจะเป็นซอร์ฟแวร์ระดับโลกไหนๆ ก็สามารถเลือกซื้อได้ง่าย เช่น ซอฟต์แวร์ Windows | Microsoft Office | Anti-virus | Adobe และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นต้น หลังจากนั้น ก็เปิดกล่อง และนำแผ่นซีดีออกมา และติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

Read more