เทคโนโลยี Air Mouse

สั่งการได้ง่ายๆ ไม่ต้องพึ่ง Mouse Pad และแล้วเทคโนโลยีของการใช้เม้าส์ก็เปลี่ยนไป  เมื่อก่อนการเชื่อมต่อต้องใช้สายผ่านพอร์ต PS2 / USB ต่อมาก็เชื่อมต่อแบบไร้สายได้ แต่การใช้งานทั้งหมด ก็ยังคงต้องใช้ เม้าส์แพด หรือการสั่งการโดยมีพื้นที่ในการรองรับการสั่งการ  แต่ปัจจุบัน เราสามารถสั่งการบนอากาศได้ ไม่เชื่อต้องลองติดตามกันดูกับเทคโนโลยี Air Mouse

Read more