Fun’iki แว่นตาแจ้งเตือนด้วยสี

อีกหนึ่งอุปกรณ์ในการช่วยเตือน จะดีไหม ถ้าจะมีอุปกรณ์อะไรสักอย่างช่วยเตือนเราว่า ขณะนี้มีข้อความ มีอีเมล มีโทรศัพท์เข้า ซึ่งทำให้เราไม่พลาดการติดต่ออีกต่อไป นอกเหนือจากการใช้ SmartWatch ที่หลายๆ คนอาจรู้จักกันไปบ้างแล้ว บทความนี้จะมาแนะนำเจ้า Fun’iki ซึ่งเป็นแว่นตาที่จะสามารถเตือน แต่การเตือนจะเตือนในรูปแบบใด และหน้าตาจะเป็นอย่างไร มาหาคำตอบร่วมกันเลยดีกว่า 

Read more