Amazon Echo คือ iOT ประจำบ้าน

ทำความรู้จัก Amazon echo ถ้าจะให้เข้าใจได้ง่ายๆ Amazon echo คือ Gadgets ตัวกลาง ในการช่วยทำให้อุปกรณ์และแอพฯ ต่างๆ ที่มีเราใช้งานอยู่บนสมาร์ทโฟน รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านที่มีการเชื่อมต่อกับแอพฯ สามารถ “สั่งการด้วยเสียง” ผ่านน้อง “Alexa” ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบ ก็เหมือนกับน้อง “Siri” ของ

Read more