Android Q

อีกหนึ่งพัฒนาการของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ถ้าพูดแอนดรอยด์ (Android) เชื่อว่า ทุกคนคงรู้จักกันดี เพราะเป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกใช้กับสมาร์ทโฟนเป็นส่วนใหญ่ ไม่รวมค่าย Apple การใช้งานของสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นั้น จะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก ยกเว้น การใช้งานที่ต่างเวอร์ชั่นกัน

Read more