แอนดรอยด์ ก้าวไกลไปถึงไหน

แอนดรอยด์เทคโนโลยี ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์?ปัจุจบันระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็นระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์โมบายที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลกตัวหนึ่ง นอกเหนือจาก iOS ที่เราเห็นๆ กันใน iPhone, iPod, iPad แต่คุณทราบหรือไมว่า สัดส่วนผู้นำทางการตลาดของระบบปฏิบัติการโมบายนั้้น เป็นของแอนดรอยด์ 

Read more