Printer สำหรับผู้ใช้ iPhone และ Android

เมื่อมีการถ่ายภาพ ก็ต้องมีการพิมพ์ ปัจจุบัน การถ่ายภาพจะเน้นไปที่สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นหลัก และส่วนใหญ่จะเน้นถ่ายโดยไม่ได้ต้องการพิมพ์  แต่ว่า ถ้าเราต้องการพิมพ์หล่ะจะทำอย่างไร สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน Android คงไม่มีปัญหาอะไร เพราะแค่เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ ก็สามารถ copy ไฟล์ไปใช้งานได้เลย แต่สำหรับผู้ใช้งาน iPhone อาจมีขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่า เพราะต้องทำผ่าน

Read more