พบคำตอบของฟรีแอนตี้ไวรัส ดีหรือไม่

โปรแกรมแอนตี้ไวรัส ฟรี กับเสียเงิน ในฐานะของผู้ทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการและดูแลคอมพิวเตอร์มานาน (มาก) ทั้งในส่วนของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และคอมพิวเตอร์ในระดับองค์กร สิ่งหนึ่งที่ตัวเองได้ทดสอบ นั่นก็คือ การใช้ฟรีโปรแกรมต่างๆ มากมายนับร้อย นับพันโปรแกรม โดยเฉพาะโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัส ทั้งแบบฟรี และแบบเสียเงิน ซึ่งพอสรุปถึงข้อดีและข้อเสีย และวิธีการเลือกใช้ดังนี้

Read more

ใช้คอมฯ ต้องรู้จักไวรัส

ไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไร อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่า คอมพิวเตอร์ทำงานได้จะต้องมีซอร์ฟแวร์ หรือบางคนก็มักเรียกว่า โปรแกรม ใช้สำหรับการสั่งงานคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ขึ้นกับเราว่า จะใช้คอมพิวเตอร์ทำอะไร พิมพ์จดหมาย ส่งอีเมล์ เล่นอินเตอร์เน็ต วาดรูป ดูหนัง ฟังเพลง หรือแม้กระทั่ง เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานในรูปแบบที่เราต้องการ เป็นต้น

Read more
1 2 3