โปรโตคอลคืออะไร

คอมพิวเตอร์สื่อสารกันได้อย่างไร ถ้าพูดถึงการสื่อสารของมนุษย์ จะหมายถึง ภาษาที่ใช้สำหรับการสื่อสาร เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ ก็ต้องมีภาษาที่ช่วยในการสื่อสารเช่นด้วยกัน  การจะทำให้คอมพิวเตอร์ที่ผลิตจากบริษัทต่างๆ หรือประเทศต่างๆ เข้าใจกันได้ ต้องมีการกำหนดมาตราฐาน

Read more