ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต

ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต ใช้กันมาตั้งนานหลายปี หลายๆ คนอาจยังคงไม่ทราบที่มาของอินเตอร์เน็ต เอาเป็นว่า บทความนี้เอาความรู้เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอินเตอร์เน็ตมาเล่าสู่กันฟัง.. อินเทอร์เน็ต (Internet) คือเครือข่ายของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกิดจากการนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมเข้าหากันเป็นเครือข่าย และมีภาษาในการสื่อสารหรือที่เราเรียกว่า โปรโตคอล (Protocol) ชนิดพิเศษ อินเทอร์เน็ตมีบริการต่าง ๆ หลายอย่างซึ่งแต่ละอย่างก็มีความสามารถต่าง ๆ กันไป

Read more