AI กับ PowerPoint

AI คืออะไร AI ย่อมาจากคำว่า “Artificial Intelligence” ถ้าแปลเป็นไทยคนส่วนใหญ๋มักใช้คำว่า ปัญหาประดิษฐ์ หรือจะแปลเป็นไทยอีกครั้ง ก็น่าจะหมายถึง การที่ทำให้คอมพิวเตอร์มีสมอง สามารถคิดและตอบคำถามของเราได้โดยมีการนำข้อมูลที่เก็บไว้มาประมวลผล

Read more

AI เรื่องที่ทุกคนควรรู้จัก

AI ไม่พูดถึง ไม่ได้แล้ว คำว่า AI (อ่านว่า เอ ไอ) มาจากภาษาอังกฤษว่า Artificial Intelligence หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือ ปัญญาประดิษฐ์ คือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ การสร้างสมองเทียมให้กับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อให้สามารถจดจำ สามารถคิด คำนวณได้ด้วยตัวมันเอง AI ยังเป็นเรื่องที่หลายๆ

Read more