ทิปดึงเพลงจากแแผ่น Audio CD เป็น MP3

วิธีการ RIP เพลงจากแผ่น Audio CD เป็น MP3 RIP หมายถึง การแยกหรือดึง ในที่นี้หมายถึง การแยกเสียงจากผ่น Audio CD หรือแผ่นเพลงทั่วไป มาบันทึกลงคอมพิวเตอร์ สามารถบันทึกเป็นไฟล์ MP3 หรือไฟล์ WMA ก็ได้ โดยบทความนี้จะมาแนะนำขั้นตอนในการทำโดยใช้โปรแกรมที่มากับคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Windows นั่นก็คือ Windows Media Player นั่นเอง

Read more