วิธีแสดงสไลด์แบบอัตโนมัติ ไม่ต้องกดบน PowerPoint

เล่นสไลด์บน PowerPoint หลังจากที่เพื่อนๆ ได้มีการสร้างสไลด์ด้วย PowerPoint กันไปแล้ว การนำไปใช้ก็อาจมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะนำไปใช้สำหรับการแสดงเพื่อใช้บรรยายทีละสไลด์ หรือการนำไปแสดงบนหน้าจอโปรเจ็กเตอร์แบบแสดงทุกหน้า แบบอัตโนมัติ ไม่ต้องกด  เราสามารถตั้งค่าแบบอัตโนมัติได้ด้วย นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดเวลาแต่ละสไลด์ได้อีกด้วย เรียกว่า ตามใจเราแบบสุดๆ ไปเลย แต่ว่า คุณทราบวิธีการกำหนดให้สไลด์เล่นแบบอัตโนมัติหรือไม่ ถ้ายัง หาคำตอบได้จากบทความนี้

Read more