ทำความรู้จักฟังก์ชั่นบน Microsoft Excel

ทำความรู้จักฟังก์ชั่นบน Microsoft Excel ฟังก์ชั่น (Function) บนโปรแกรม Microsoft Excel เป็นคำสั่งช่วยในการคำนวณข้อมูลต่างๆ ให้ง่ายขึ้น สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะทำให้เราไม่จำเป็นต้องเขียนสูตรในการทำงาน ตัวอย่างฟังก์ชั่นที่ใช้งานบ่อยๆ เช่น ฟังก์ชั่่น SUM (สำหรับการหาผลรวม) Average (สำหรับการหาค่าเฉลี่ยน) นอกจากนี้

Read more