เปลี่ยนบ้านธรรมดา เป็นบ้านอัจฉริยะ

บ้านอัจฉริยะคืออะไร ถ้าพูดถึง iOT หรือ Internet of Things หลายคนที่รู้จัก ก็คงพอจะเข้าใจได้ว่า iOT ก็คือ การทำให้อุปกรณ์ทุกอย่างทำงานผ่านเครือข่่ายอินเตอร์เน็ต หรือ Wi-Fi และควบคุมได้ง่ายๆ ผ่านสมาร์ทโฟน การทำบ้านธรรมดาเป็นบ้านอัจฉริยะ ก็มีหลักการประมาณนี้ เช่นกัน  แต่อะไรบ้างหล่ะ ที่สามารถจัดการได้

Read more