Gadget น่าใช้จาก Blogger

ทำ Blogger ต้องรู้จักใช้ Gadget ถ้าพูดถึง Gadget ใน Blogger แล้ว คนทำ Blog ด้วย Blogger คงรู้จักดี เพราะเป็นอะไรที่ช่วยให้ Blog ของเราน่าสนใจขึ้นน ในหัวข้อที่ผ่านมาก ก็มีการแนะำนำ Gadget ไปแล้ว แต่สำหรับใครที่มาอ่านบทความนี้โดยตรง มาทำความรู้จัก Gadget กันสักนิด Gadget เหมื่อนโปรแกรมเสริม ที่ทำให้เราไม่จำเป็นต้องเขียนโค๊ตสำหรับการแสดงข้อมูลด้วยตัวเอง อาจเป็นโค๊ตสำหรับดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลจาก Blog ของเราเอง เป็นต้น

Read more