เมนู Page บน Blogger ควรมี !

ของเก่าเลื่อนไป ของใหม่แทนที่ นี่คือหลักการของ blog ที่เวลาเรามีการโพสต์ข้อความใหม่ๆ ก็จะแทนที่ข้อความเก่า ซึ่งแน่นอน บางครั้ง เราอาจต้องการข้อความของเราให้แสดงให้เห็นอยู่ตลอดเวลาบนเมนูของเรา เช่น เมนู Home เพื่อให้กลับมาหน้าแรกได้สะดวก เมนู Contact สำหรับการติดต่อมายังเรา เป็นต้น สำหรับการสร้าง Page ทาง Blogger ก็ได้เตรียมเครื่องมือให้เราพร้อมแล้วครับ สำหรับวิธีการมีดังนี้

Read more