Bluetooth 4.0 เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน

Bluetooth แปลเป็นไทยได้ว่า ฟันสีฟ้า ซึ่งเป็นคำแปลที่ไม่เห็นจะเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการรับส่งสัญญาณไร้สายแบบนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ฺBluetooth ก็เป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะใช้สำหรับการรับส่งข้อมูลในระยะสั้นๆ ระหว่างอุปกรณ์สองอย่างที่มี Bluetooth ด้วยกัน แต่คุณทราบหรือไม่ว่า มีอุปกรณ์อะไรที่

Read more