เรื่องน่ารู้ของ Bluetooth กับ Wireless

วิธีเชื่อมต่ออุปกรณ์สองอย่างเข้าด้วยกัน Wireless (Wi-Fi) และ Bluetooth เป็นตัวช่วยในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตั้งแต่สองชนิดเข้าด้วยกัน ซึ่งถือว่า ตัวช่วยทั้งสองนี้ มีความสำคัญอย่างมาก เพราะถ้าไม่มีหรือมีเวอร์ชั่นเก่าแล้ว อาจทำให้การเชื่อมต่อไม่ราบรื่นเท่าที่ควร

Read more

Bluetooth 4.0 เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน

Bluetooth แปลเป็นไทยได้ว่า ฟันสีฟ้า ซึ่งเป็นคำแปลที่ไม่เห็นจะเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการรับส่งสัญญาณไร้สายแบบนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ฺBluetooth ก็เป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะใช้สำหรับการรับส่งข้อมูลในระยะสั้นๆ ระหว่างอุปกรณ์สองอย่างที่มี Bluetooth ด้วยกัน แต่คุณทราบหรือไม่ว่า มีอุปกรณ์อะไรที่

Read more