ทิปติดตั้ง Windows บน Mac รุ่นใหม่

ติดตั้ง Windows บน Mac คุณก็ทำได้ สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ Mac ที่ต้องการติดตั้ง Windows เพื่อให้สามารถใช้งานได้สองระบบ สิ่งหนึ่งที่ควรพิจารณาอย่างมาก นั่นคือ ขนาดของพื้นที่คงเหลือบนดิสก์ของเรา อย่างน้อยควรมีพื้นที่สัก  50 GB ขึ้นไป ถึงแม้ว่า Windows 7 ต้องการพื้นที่ 16 GB และ Windows 8 ต้องการพื้นที่ 20 GB ก็ตาม ผมก็เชื่อว่า คุณคงต้องการพื้นที่เหลือในการเก็บข้อมูลด้วยเช่นกัน พื้นที่ดังกล่าวยังไม่รวมพื้นที่ที่คุณต้องการติดตั้่งโปรแกรมอื่นๆ อีกด้วยครับ

Read more