ทำความรู้จัก Browser Hijacking

เข้าอินเตอร์เน็ต ยังไงก็ต้องเข้าผ่าน Browser ไม่ว่าคุณจะใช้โปรแกรมที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตหรือ Web Browser ตัวไหน เช่น Google Chorme, Mozilla FireFox, Safari หรือแม้กระทั่ง Internet Explorer ก็ตาม สิ่งหนึ่งคุณเคยสังเกตความผิดปกติของโปรแกรมที่คุณใช้อยู่หรือไม่ 

Read more