4 ฟรีโปรแกรมจิ๋วไรท์แผ่น CD (Burning CD)

ทำความรู้คำว่า Burn คำว่า Burn แปลตรงๆ หมายถึงการเผา ซึ่งมีความหมายในคอมพิวเตอร์คือการบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD/DVD สืบเนื่องจากเทคโนโลยีในการบันทึกข้อมูลนั้นใช้แสงเลเซอร์ในการบันทึกลงแผ่นเหมือนกับการเผา ดังนั้น ในภาษาคอมพิวเตอร์จึงใช้คำว่า Burn แทนคำว่า Write นั่นเอง บทความที่ผ่านมาได้เคยแนะนำการ Burn แผ่น CD โดยใช้โปรแกรม Microsoft Media Player ไปแล้ว แต่ครั้งนี้ จะมาแนำนำโปรแกรมอื่นๆ ที่มีขนาดเล็ก ใช้งานง่าย แถมยังเป็นของฟรีให้เลือกใช้อีกด้วย พร้อมทั้งความสามารถพิเศษเพิ่มเติมที่ Microsoft Media Player ไม่มี

Read more