รู้ไหม คอมพิวเตอร์ใช้ที่ทำงานกับที่บ้านต่างกันอย่างไร

ใช้งานตามบ้าน ต้องซื้อคอมฯ แบบ Home Use สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป โดยเฉพาะกับนิสิต นักศึกษา หรือประชาชนที่กำลังเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งโต๊ะ หรือแบบกระเป๋าหิ้ว คุณทราบหรือไม่ว่า คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสำหรับคนใช้งานตามบ้าน แตกต่างกับการใช้งานสำหรับออฟฟิค และราคาก็แตกต่างกันมากด้วยเช่นกัน สำหรับคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสำหรับตามบ้าน เราเรียกว่า Home Use Computer หรือบางคนก็เรียกว่า Consumer Computer 

Read more