ความสำคัญของหน่วยความจำแคช บนคอมฯ

หน่วยความจำแคชคืออะไร หน่วยความจำแคช หรืือ Cache Mamory เป็นหน่วยความจำแบบ Static หรือตัวย่อคือ SRAM ซึ่งเป็นหน่วยความจำขนาดเล็ก แต่ทำงานได้เร็วกว่าหน่วยความจำปกติประเภท Dynamic RAM หรือตัวย่อคือ DRAM?สำหรับหน้าที่หลักของ Cache คือ การเก็บคำสั่งหรือข้อมูลที่ใช้งานบ่อยๆ จากนั้นก็จะส่งไปยังซีพียูเพื่อประมวลผลต่อไป ดังนั้นหน่วยความจำแคช จึงมีความสำคัญมากและมีส่วนทำให้ซีพียูมีราคาแพงขึ้นด้วย

Read more