Canon ชื่อนี้มาพร้อมกับคุณภาพ

Canon นักถ่ายภาพ ไม่มีใครไม่รู้จัก กล้อง Canon เป็นหนึ่งแบรน์ระดับโลกของกล้องถ่ายภาพที่เรารู้จักกันดี แต่คุณทราบหรือไม่ว่า แคนนอนมีกล้องกี่ประเภทและแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร ดังนั้น คิดจะเป็นนักถ่ายภาพ ไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่นก็ตาม คงจะต้องศึกษาให้รู้จักกับประเภทของกล้องแคนนอนกันสักนิด จะได้ไม่ตกเทรนด์ในเรื่องการถ่ายภาพ และสามารถพูดคุยกับคนอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง

Read more