ปัญหาและแนวทางแก้ไข Activate Windows ไม่ได้

Activate Windows สิ่งสำคัญที่ต้องทำ สำหรับผู้ใช้งาน Windows สิ่งสำคัญที่ทำให้ Microsoft ทราบว่า เราใช้โปรแกรมของแท้ และอนุญาติให้เราทำการใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ Microsoft ได้อย่างไม่มีปัญหา นั่นคือ การทำ Activate ซึ่งถ้าทำได้สำเร็จไม่มีปัญหา ก็จะสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมหรือ อัพเดท Windows ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการใช้คอมฯ ได้อย่างมากเลยทีเดียว

Read more