เจาะลึก Google Cardboard

Cardboard ลองเล่นใหม่ที่ไม่ค่อ่ยใหม่ ถ้าพูดถึงแว่น 3D หรือแว่น 3 มิติ  ทุกคนคงรู้จักกันดี เพราะเทคโนโลยีนี้ไม่ใช่ของใหม่ เพราะแค่ใส่แว่น 3D ดูภาพยนต์ที่รองรับ 3D ก็สนุกและตื่นเต้นได้แล้ว  แต่ถ้าพูดถึงเทคโนโลยี VR หรือ Virtual Reality  แล้ว

Read more