ทิปจัดการ Categories บน WordPress

การบริการจัดการหมวดหมู่ของเนื้อหา (Categories) บน WordPress เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะช่วยให้ผู้เยี่ยมชมสามารถเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บของเราได้สะดวก โดยเฉพาะกับเว็บไซต์ที่มีข้อมูลจำนวนมากๆ การสร้างหมวดหมู่ของข้อมูล สามารถสร้างเป็น หมวดหมู่หลัก และหมวดหมู่ย่อยได้ด้วย บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการสร้าง Categories ซึ่งจะมีผลกับการสร้างเมนูบน WordPress เ่ช่นกัน

Read more