วิธีรวมข้อความเข้าด้วยกันบน Excel

เปลี่ยนใจอยากรวมข้อความเข้าใจด้วย สำหรับผู้ใช้งาน Excel เคยมีความคิดที่จะรวมข้อมูลแต่ละเซลเข้าด้วยกันหรือไม่ บางครั้งการบันทึกลงมูลลง Excel ถ้าไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้า ก็อาจทำให้ต้องเสียเวลาพิมพ์ใหม่ได้ แต่ก่อนที่คิดจะพิมพ์ใหม่ แนะนำให้ลองค้นหาเครื่องมือในการช่วยจัดการข้อมูล หรือที่โปรแกรม Microsoft Excel เรียกว่า Functions กันดีก่อน บางครั้งอาจต้องใช้หลายๆ Functions เข้ามาช่วย แต่ผลลัพธ์

Read more