Charms คืออะไรใน Windows 8

คุณใช้คำสั่งอะไรบ่อยที่สุดใน Windows การพัฒนา Windows ส่วนใหญ่จะเน้นอยู่ไม่กี่อย่าง อย่างแรกที่สำคัญคือ ระบบรักษาความปลอดภัยต้องดี จึงมักมีการอัพเกรดอยู่บ่อยๆ เพราะมีคนส่วนหนึ่งที่จะคอยโจมตีและแอบดูช่องโหว่ของ Windows อยู่เสมอ สำหรับอีกอยา่งหนึ่งที่ Microsoft เน้นพัฒนาคือ การใช้งานให้ง่ายและสะดวก หรือที่เรามักเรียกว่า User Friendly นั่นเอง สิ่งหนึ่งที่เป็นอีกจุดเด่นของ

Read more